Yükleniyor...

Tebori

Tebori Nedir ?
Anasayfa / Stüdyo / Tebori

TEBORİ NEDİR ?

Tebori bir çeşit japon yakuza stili dövme yapma biçimidir. Dövmenin ilk yapılış stili olan tebori, ucunda iğneleri olan çubuklar kullanılarak, dikkatle derinin içerisine işlenir. Bizlere göre tebori, vücuda uyumlu boya maddelerinin bu iş için üretilen ilkel araçlar yardımıyla insan vücudu üzerine işlenen motif yada desen yapma biçimidir. Yakuzalar tarih boyunca, vücutlarını kaplattırdıkları dövmeler ile tanınmışlar ve bunu sembolize etmişlerdir. Yakuzaların dövmeleri tebori yöntemi ile yapılmaktadır. İnsanların dövme yapma amacı belki duygularını dışa vurum belki de süs ya da gösteriş amaçlıdır. Ama dövmenin çok eski zamanlardan beri insanoğlunun kendini ifade etme sanatı ya da yöntemi olduğu kesin.


Bazı kişiler sağlıklı dövme boyası yerine rapido, dolmakalem mürekkepleri kullanırlar. Bunlardan kesinlikle uzak durmanız gerekmektedir. Dövme yaptırırken mutlaka hijyenik stüdyolar ile çalışılmalıdır. Günümüzde yapılan kazı vb. çalışmalarda çok eski zamanlara ait insanların toprak altındaki kalıntılarında, vücutlarında dövme olduğu ortaya çıkmıştır çoğu kez. Örneğin: Mısır mumyalarında çoğu kez dövmeye rastlandığı belirtilmektedir. O dönemde insanlar dövmeyi bir statü sembolü olarak kullanmalarının yanı sıra, dövmenin onları kötü ruhlardan, hastalıklardan, büyülerden koruduğuna inanırlarmış. Günümüzde ise simgesellikten öte vücut estetiği olarak görülmektedir dövme. Avrupa dilleri, dövme karşılığı olan tattoo sözcüğünü Tahiti dilindeki tautau’dan almıştır. Dövme 20. yüzyılın başlarından sonra, özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı.. İnsanlık tarihi kadar eski bir gelenek; Dövme. İlk çağlarda kabileleri birbirinden ayırmak için yararlanılmış dövmelerden. Bazen de kişinin hangi sınıf ve aileden olduğunu belirleyen bir damga niteliğini taşımış. Sonraları insanları hastalıklardan koruduğuna inanılmış… Tılsımlı olduğuna inanıldığı dönemlerde ise insanların dövmelerden olağanüstü sonuçlar, etkinlikler beklemişler. İlkel toplumlarda koruma amacıyla yapılan dövmeler Avrupa’da yeniden ortaya çıktığında bu kez denizciler tarafından değişik görünmek maksadıyla uygulanmaya başladı. Genellikle her toplumda rastlanabilen dövmenin günümüzdeki amacı bedeni süslemek ve daha çekici göstermek yatıyor. Günümüzde önceleri sıra dışı olmanın bir göstergesi olduğu düşünülen dövme ve piercing artık her kesimden ve her yaş gurubundan ilgi gören ve trendi günden güne yükselen bir hal almıştır. Bugün Türkiye'de bir veya birden çok dövme yaptıranların sayısı giderek artmaktadır.